Linux Mint Србија

Добро дошли!

Linux Mint Србија сајт је покренут са циљем да садашњим и будућим корисницима Linux Mint-a пружи основне информације о Linux Mint-у на српском језику и тиме им олакша разумевање и само коришћење Linux Minta-а.

Linux Mint Србија сајт је настао уз помоћ Групе корисника GNU/Linux-а у Ловћенцу. Текстови које ћете читати на сајту су преузети (преведени, прилагођени) са сајтова са Linux Mint тематиком.

Linux Mint Србија сајт није заједница корисника Linux Mint-а у Србији нити то планира да постане.

Linux Mint Србија сајт није званични пројекат Linux Mint-а.

Жеља нам је да проширимо знање, како код нас самих тако и код других заинтересованих, о Linux Mint-у, GNU/Linux-у и уопште о Слободном софтверу.

Ово је још један наш скромни допринос у промовисању Слободног софтвера.